Không tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng trong dịp tết Canh Tý năm 2020.

Responsive image

Ảnh minh hoạ

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước quán triệt và thực hiện nghiêm túc Văn bản số 80/TTCP-C.IV ngày 14/01/2020 của Thanh tra Chính phủ. 

Theo đó, chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, lễ hội. Đồng thời tăng cường việc theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/01/2020./.

Nguồn: Công văn 76 /UBND-NC ngày 20/01/2020

Phan Thanh


VĂN BẢN