Ủy ban Kiểm tra tỉnh sơ kết công tác kiểm tra – giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
(Cổng TTĐT AG)- Sáng nay ngày 3/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm tra – Giám sát 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Sáu tháng đầu năm 2018, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được kịp thời, đúng quy trình, quy định. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 84 tổ chức đảng và 4.423 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 79 tổ chức đảng và  4.404 đảng viên , hầu hết tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, không có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Hồ Văn Răng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đề nghị trong sáu tháng cuối năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện tốt theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và cấp mình, trong đó tập trung chủ yếu các nhiệm vụ sau: Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chủ động tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Tham mưu triển khai Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, trọng tâm là tập trung giải quyết kịp thời những đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác giám sát, tích cực nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018, góp phần lập thành tích thi đua để chào mừng các ngày Lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018) và 70 năm ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).v.v.../.

Huỳnh Lộc

VĂN BẢN