Thanh tra Chính phủ: Tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Từ ngày 1-12-2018, Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại và hộp thư điện tử.

Responsive image

Cụ thể như sau: Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính): 08048228; tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua điện thoại di động: 0911156161; tiếp nhận thông tin qua hộp thư: cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn.
 
Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Trước đó, theo báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc so với năm 2017. Năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết gần 28.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,7% (21.000 vụ việc khiếu nại, đạt 83,4%; gần 7.000 vụ việc tố cáo, đạt 84,9%). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân hơn 210 tỷ đồng, gần 100 ha đất; khôi phục, bảo đảm quyền lợi cho 1.800 tập thể, cá nhân, kiến nghị xử lý vi phạm 462 người (đã xử lý 372 người), chuyển cơ quan điều tra 9 vụ. Trong tổng số đơn tố cáo, nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 59%, tăng 5,6% so với năm 2017; tố cáo trong lĩnh vực tư pháp chiếm tỷ lệ 4%, chủ yếu là tố cáo cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng thiếu khách quan trong giải quyết các vụ án; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng chiếm tỷ lệ 2,2%, giảm 1,9% so với năm 2017...
 
 Những thông tin phản ánh về hành vi có dấu hiệu tham nhũng mà tổ chức, cá nhân chủ động cung cấp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có địa chỉ cụ thể, các chứng cứ kèm theo đủ tính thuyết phục và rõ ràng. Qua đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xem xét, làm rõ…
                                                                                             

 Thùy Linh
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN