Nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19-12, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp với Đại sứ quán Anh, Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo nghiên cứu thực tiễn áp dụng phương pháp, khung đánh giá và chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh tại Việt Nam.

Responsive image

Quang cảnh Hội thảo

Theo báo cáo tại Hội thảo, tại Việt Nam, tham nhũng được xác định là quốc nạn và PCTN luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của toàn bộ hệ thống chính trị.

Vì vậy, trong những năm qua, nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh với quốc nạn này đã được thực hiện. Một trong những giải pháp quan trọng được Việt Nam áp dụng là tăng cường hiệu quả của quản lý Nhà nước về công tác PCTN. Như vậy, cần phải đánh giá được thực tiễn về công tác này để từ đó có những biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của quản lý Nhà nước về công tác PCTN.
  
Tại Việt Nam, để nhận định và đánh giá hiệu quả quản trị công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế đều có những phương pháp, công cụ khác nhau để thực hiện. 

Tiêu biểu trong đó là: Đánh giá công tác PCTN của UBND cấp tỉnh (PACA) do TTCP thực hiện; Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) do Bộ Nội vụ tiến hành; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) do Bộ Tư pháp thực hiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Việt Nam (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện...

Các chỉ số đánh giá trên đều có mục đích, phương pháp đánh giá và hệ thống chỉ số đánh giá riêng và có nhiều điểm khác biệt, phục vụ cho những nhu cầu về quản lý khác nhau. Trong bối cảnh đó, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách về phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước và xây dựng bộ công cụ đánh giá công tác PCTN do Vương quốc Anh tài trợ thông qua UNDP (đã được Tổng TTCP phê duyệt ngày 25-10-2018) ra đời có mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PCTN nhằm thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh liêm chính, công bằng tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó hoàn thiện bộ công cụ đánh giá công tác PCTN. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN và xây dựng văn hóa PCTN. Dự án sẽ kéo dài trong 3 năm (từ 2018-2020), phù hợp với Chiến lược về PCTN của Việt Nam đến năm 2020.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, rà soát, đánh giá tổng thể các phương pháp đánh giá về công tác PCTN hiện nay, khung đánh giá và các chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh mà TTCP đang áp dụng triển thí điểm thực hiện. 

Hội thảo cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét, tổng kết thực tiễn về đánh giá công tác PCTN của UBND cấp tỉnh hiện nay. Từ đó có những đề xuất, khuyến nghị sửa đổi về phương pháp và hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, tiến tới xây dựng Thông tư quy định đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.
                                                                                                 

 P.V
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN