Bộ Giao thông vận tải: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
(BNCTW) - Ngày 23-12-2015, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ cùng lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, sự nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành giao thông vận tải, công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện tiêu chuẩn chế độ, định mức; kiểm soát, nâng cao hiệu quả việc sử dụng tài sản công; tăng cường công tác cải cách hành chính; áp dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý nhà nước; xã hội hoá đầu tư xây dựng, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước…

     Năm 2015, theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thực hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014, Bộ Giao thông vận tải được xếp thứ nhất về rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật; đứng thứ hai về tổ chức thi hành pháp luật; đứng thứ ba về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và công khai thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong tổng số 14 Bộ được xếp hạng.

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải thời gian qua còn một số tồn tại: Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp phòng, chống tham nhũng của Bộ chưa chủ động kiến nghị, đề xuất các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo các lĩnh vực được phân công; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ còn đơn điệu, chưa đầy đủ; nhận thức của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao, còn xem nhẹ, coi công tác này là nhiệm vụ của cơ quan thanh tra; việc phối hợp của một số cơ quan chức năng thuộc Bộ với các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa chặt chẽ, nên đã để một số vụ việc tham nhũng xảy ra tại cơ quan, đơn vị chưa được thông tin và xử lý kịp thời…

Responsive image

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu kết luận Hội nghị

Các ý kiến tham luận của đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua của Bộ Giao thông vận tải và những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công khai, minh bạch, xây dựng tiêu chí đánh giá các dự án, các chủ đầu tư, từ kết quả đánh giá kịp thời chấn chỉnh việc quản lý Nhà nước tại các dự án, phát huy hiệu quả, hạn chế yếu kém để việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Việt Nam cơ bản được hoàn chỉnh trong những năm tới. Ngăn chặn việc tác động làm giảm giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hoá; không dựa vào các con số báo cáo qua sổ sách để xác định giá trị của doanh nghiệp trước khi cổ phần; phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan hữu quan, chủ động cung cấp thông tin để các tổ chức chính trị - xã hội, người dân tham gia vào quá trình giám sát việc cổ phần hoá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước. Chú trọng xử lý, giải quyết các phản ánh, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực có liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải…

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh, ngành giao thông vận tải được Nhà nước đầu tư rất lớn để đi trước mở đường cho việc thúc đẩy kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phát triển. Do vậy, ngành giao thông vận tải luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng. Đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng nhanh chóng hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định của ngành giao thông vận tải để tạo ra công cụ phòng, chống tham nhũng hữu hiệu, nhưng vẫn bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; đẩy mạnh công khai, minh bạch, xã hội hoá dịch vụ công và cổ phần hoá doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thanh tra Bộ giữ cần làm tốt vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin về phòng, chống tham nhũng từ Trung ương, tham mưu Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ triển khai kịp thời tới các cơ quan, đơn vị…

Responsive image

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2006-2015)

Với quyết tâm chính trị, sự quyết liệt trong chỉ đạo và sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng chí tin tưởng thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa.

     Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Đinh La Thăng đã trao Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2015.

Cù Tất Dũng

Nguồn: noichinh.vn