Phòng ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á - Thái Bình Dương
Ngày 04/12, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp với chủ đề phòng ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á - Thái Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Han – Kyung Yi, Tổng Giám đốc Trung tâm Chính sách Hàn Quốc của OECD đồng chủ trì cuộc họp.

Responsive image

 Quang cảnh Cuộc họp

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia bởi nó tạo động lực cho sự phát triển và là nền tảng quan trọng để nhà nước cung cấp các dịch vụ công cơ bản đến với người dân. Những quốc gia phát triển cũng là những nước có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đang là ưu tiên của nhiều quốc gia, trong đó có các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tỷ lệ GDP hằng năm rất lớn cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở khu vực này cũng kéo theo những quan ngại chính đáng về tính liêm chính của các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng; với quy mô vốn lớn và dòng chảy của vốn trong các dự án đầu tư xây dựng thường được phân bổ thông qua nhiều giao dịch và quan hệ hợp đồng khác nhau với rất nhiều bên liên quan, các rủi ro liên quan đến sự can thiệp trái phép của nhà nước, đặc thù của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khiến việc kiểm tra, giám sát tính liêm chính trong các dự án này gặp rất nhiều khó khăn.

Phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng đòi hỏi sự tham gia chủ động và quyết liệt của toàn xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các giai đoạn triển khai dự án. Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng lớn mạnh và trở thành trụ cột của nền kinh tế, cần có một cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp mới có thể tạo ra những kết quả mang tính đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo liêm chính trong kinh doanh nói chung và trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nói riêng.

Với chủ đề “Phòng ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Cuộc họp Mạng lưới Liêm chính công lần thứ 3 tiếp tục vấn đề nhưng từ góc nhìn của các cơ quan quản lý, giám sát, phòng, chống tham nhũng và hoạch định chính sách.

Cuộc họp là cơ hội để các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan về đầu tư công, mua sắm công, các cơ quan phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm toán của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực, các chuyên gia của các tổ chức quốc tế cùng chia sẻ về thực trạng tham nhũng, những vấn đề về trục lợi chính sách trong các dự án cơ sở hạ tầng, những khó khăn, thách thức, nguyên nhân, những nỗ lực và những bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt trong ban hành và triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng. Từ đó đưa ra được những khuyến nghị mang tính giải pháp đồng bộ và toàn diện để tăng cường tính liêm chính trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở khu vực.

                                                                                    Hương Giang
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN