An Giang: sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 12/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan khối nội chính, tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn An Giang được giữ vững, góp phần đảm bảo tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm, đường dây ma túy liên tỉnh; định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác cho báo chí về những sự kiện nhạy cảm, phức tạp xảy ra trên địa bàn, đồng thời phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến các cá nhân và tổ chức có liên quan…

Responsive image

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên chủ trì hội nghị

 

Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp và công tác tư pháp tiếp tục được nâng lên. Thời gian qua, Tỉnh ủy An Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ trong các cơ quan tư pháp, đặc biệt là cán bộ có chức danh tư pháp, từng bước đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại địa phương trong tình hình mới.

Responsive image

Đồng chí Lê Minh Phương, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ báo cáo kết quả tại hội nghị

 

 Đồng chí Lê Minh Phương, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang cho biết: Việc tuyên truyền, phố biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai; việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị được chấp hành theo quy định nhằm phòng ngừa nạn “lót tay" và nhận “lót tay" của người có chức vụ, quyền hạn trong tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp. 

“Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được An Giang tăng cường; việc đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng đi vào thực chất hơn; tình hình dư luận xã hội, tâm tư, hành động của bộ phận cán bộ, công chức và nhân dân đều đồng tình và hưởng ứng thực hiện nên góp phần tạo hiệu quả tốt cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của tỉnh”, ông Phương nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ An Giang cho biết: Thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quyết tâm, chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát, xử lí kịp thời và ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Từ đó công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực hơn; các ngành tư pháp cũng đã tích cực điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng.

Năm 2020, An Giang tiến hành 25 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách tại 25 đơn vị, có 17 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện 10/25 đơn vị  có sai phạm, đã kiến nghị xử lí, thu hồi số tiền vi phạm. 

Năm 2019, các chỉ số liên quan đến năng lực, hiệu guả quản lý nhà nước của tỉnh An Giang đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, Chỉ số Hiệu quả quản tri và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 4 bậc so năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao; xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) đạt 66,44 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,79 điểm; tăng 7 bậc so năm 2018) và tiếp tục trong nhóm điều hành “khá" vẫn đứng vị trí thứ 6/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) đạt 83,32%, xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2,55% và giảm 3 bậc so năm 2018) và thuộc nhóm B; xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 1 bậc so năm 2018).  Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 89,81% đối tượng khảo sát đánh giá hài lòng, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 2 bậc so năm 2018), xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 01 bậc so năm 2018). 

Tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích các kết quả nêu trên và đã ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Tỉnh. 

Thời gian tới, An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của đảng và pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhà nước….

Responsive image

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; toàn ngành tích cực, chủ động, tham mưu có hiệu quả cho cáp ủy đảng, UBND trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; tập trung các giải pháp đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật, kết hợp hài hòa phát huy dân chủ và thượng tôn pháp luật.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cũng yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, tận tụy với nghề; hoàn thiện quy chế phối hợp cả trong nội khối và ngoại khối của ngành; Ban Nội chính Tỉnh ủy phải làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu Tỉnh ủy….

Dịp này, Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Nội chính Trung ương về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020./.

Quang Minh

 

VĂN BẢN