Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày 02-10, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án 861 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham dự và chủ trì cuộc họp.

Responsive image

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, mục tiêu của Đề án 861 tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

Đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gồm những kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính…

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam… triển khai tích cực, thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ của đơn vị theo nội dung trong Đề án từ nay tới năm 2021.

Bộ Tư pháp đưa vào chương trình, kế hoạch triển khai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và nội dung của Đề án vào ngay trong sự kiện Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) tới đây.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc.

                                                                                        Hương Giang


Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN