Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân
Ngày 28-5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Responsive image

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá trong thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân với sự nỗ lực, cố gắng, triển khai nhiều biện pháp, từ đó đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn hết sức phức tạp, đối tượng tham nhũng thường là những người có kiến thức pháp luật, có quan hệ nên có nhiều cách đối phó, mua chuộc những người làm công tác phòng, chống tham nhũng. Chính ví vậy, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu cán bộ ngành Kiểm sát phải nắm vững pháp luật, có chuyên môn giỏi, luôn luôn cảnh giác, thận trọng. Đồng thời mỗi cán bộ của Ngành phải thực sự trong sạch, gương mẫu, giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành. Bên cạnh đó, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay, Ngành cần rà soát các quy định để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng và công tác giải quyết các vụ án tham nhũng thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; công tác thu hồi tài sản tham nhũng và giải pháp, kiến nghị và đề xuất mô hình đơn vị đầu mối tương trợ tư pháp hình sự trong thu hồi tài sản tham nhũng của ngành Kiểm sát nhân dân.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng trong nội bộ ngành, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng nội bộ ngành trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên ngành Viện kiểm sát nhân dân, xác định rõ hơn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm về tham nhũng. Thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân cũng như chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng tại Hội nghị này.

P.V

Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN