An Giang: 6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đã được các cấp ủy, các cấp ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có sự chuyển biến tích cực.

Responsive image

Ảnh minh họa

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được đẩy mạnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch trong các hoạt động; kê khai, khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác… được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra trách nhiệm về PCTN được duy trì; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng đi vào thực chất.  
 
Công tác thanh tra, kiểm tra góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội làm phát sinh tham nhũng trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết những quyền lợi chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, không thiếu sự quan tâm và thường xuyên kiểm tra, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Cụ thể:

(1) Trong 06 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền được 13 lớp và 427 cuộc với 14.278 lượt người tham dự. Ngoài ra, thực hiện đưa tin tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của tỉnh , đài phát thanh các địa phương và “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo duy trì đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Qua kiểm tra phát hiện sai phạm trong công tác tài chính tại 01 Trường tiểu học. Chưa phát hiện sai phạm trong kiểm tra về việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng dịp Tết Nguyên đán 2018. Kiểm tra tại 32 đơn vị nhằm kịp thời ngăn chặn, uốn nắn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tránh nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trcong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Đã thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm đối với 43 cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ngành, địa phương đã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

(3) Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng chữ ký số trong văn bản điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng qua văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý chuyên ngành mang lại hiệu quả tích cực trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ trả lương qua tài khoản hiện nay trong toàn tỉnh khoảng 80%. Các khoản chi tiêu, giao dịch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được thực hiện thanh toán chuyển khoản theo quy định, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch, lưu thông.

(4) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ:
 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thụ lý 21 vụ, 24 bị can, số tiền 36.664,7 triệu đồng; Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát truy tố 10 vụ, 13 bị can;  Tiếp tục điều tra làm rõ 11 vụ, 11 bị can. Tiếp tục xác minh làm rõ 02 vụ.
Tòa án thụ lý và xét xử 02 vụ, 34 bị can, đã thu hồi 512 triệu đồng.

(5) Tiến hành 15 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về PCTN tại 24 đơn vị, qua thanh tra phát hiện 01/24 đơn vị sai phạm trong công tác tài chính

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 và Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Bộ Chỉ số PACA 2017), Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/4/2018 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Đồng thời, tổ chức Hội nghị triển khai Bộ Chỉ số PACA 2017 và nhiệm vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Đến nay, Thanh tra tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo và tài liệu minh chứng trình UBND tỉnh ký gửi Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2018, Thanh tra tỉnh đã tham mưu việc triển khai thực hiện trục nội dung số 4 về "Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 2018". Đối với năm 2017, qua kết quả thực hiện của trục chỉ số này cho thấy, đã đưa chỉ số "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2017" vào nhóm đạt cao nhất cả nước (từ 5,76 điểm lên 6,95 điểm, tăng 21 bậc so với năm 2016).

* Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn  một số tồn tại, hạn chế như:

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN chưa đồng đều, liên tục và thiếu chiều sâu. Các phương tiện truyền thông chủ yếu đưa tin về các vụ việc tham nhũng; còn các tin, bài về nêu gương điển hình và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn hạn chế, thời lượng thấp, chưa thường xuyên. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa trở thành chuyên đề, còn lồng ghép vào với các cuộc hội họp.

Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng ngay trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu, nặng tính hình thức, có nể nang, né tránh. Chưa phát huy tốt tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân trong đấu tranh, tố cáo hành vi  tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng. - Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ còn nhiều khó khăn đối với một số đơn vị chỉ có 01 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi.

Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập rộng nên việc giám sát, kiểm soát tài sản, thu nhập của người thuộc diện phải kê khai là khó khả thi. Mặt khác, quá trình thực hiện hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đã bộc lộ những vướng mắc, như việc xác định giá trị từng loại tài sản, thời điểm phát sinh tài sản có nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc kê khai cũng khác nhau. Chưa có quy định cụ thể về việc xử lý trách nhiệm đối với người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc tài sản, tài sản tăng thêm, giải trình nguồn gốc tài sản khi kê khai lần đầu. Do đó, công tác PCTN qua giải pháp kê khai tài sản, thu nhập chưa đạt hiệu quả cao./.

Nguồn: 84/BC-TTT ngày 21/6/2018
Phan Thanh

VĂN BẢN