Thanh niên sẵn sàng tham gia sáng kiến phòng, chống tham nhũng
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển & Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) và Trung tâm Sống, học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn) phối hợp thực hiện vừa công bố kết quả Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 (gọi tắt là YIS 2014).

Responsive image

Ông Đặng Hoàng Giang, Phó Giám đốc CECODES công bố kết quả Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014

Kết quả khảo sát cho thấy, dù vẫn gặp khó khăn khi phải đưa ra các quyết định liên quan đến liêm chính, nhưng 87% thanh niên Việt Nam được hỏi sẵn sàng tham gia vào các sáng kiến phòng, chống tham nhũng như VACI do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức. Tỷ lệ tham gia cao nhất được ghi nhận đối với các hoạt động như vận động bạn bè không đưa phong bì, ứng xử một cách có đạo đức tại trường học hoặc nơi làm việc. 

Đặc biệt, nhóm thanh niên có trình độ học vấn thấp (chỉ tới bậc tiểu học) đang thể hiện quan điểm tích cực hơn với 84% tin rằng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tăng mạnh so với 67% năm 2011.

Một trong các khuyến nghị quan trọng nhất của YIS 2014 hướng tới chính các bạn trẻ, khuyến khích họ chủ động tham gia và đề xuất các sáng kiến về liêm chính và lan tỏa nhiệt huyết cho mọi người cùng thực hành liêm chính.

 Khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam 2014 được thực hiện từ tháng 12-2013 đến tháng 12-2014, thông qua phỏng vấn 1.110 thanh niên trong độ tuổi 15 - 30 và một nhóm đối tượng kiểm chứng gồm 432 người trên 30 tuổi, được lựa chọn ngẫu nhiên tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước.

                                                                           Tạ Thu Dung
                                                           (Học viện Báo chí – Tuyên truyền)