An Giang: Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo; Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh
(Cổng TTĐT AG)-Ngày 28/5/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo; Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang.

Responsive image

(Ảnh minh họa)

 Theo đó, có tổng cộng 10 thủ tục hành chính được chia ra thành 03 lĩnh vực, cụ thể :

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo gồm Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh; Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh; Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh.

Lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn gồm Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh; Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh.

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng gồm Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình; Thủ tục thực hiện việc giải trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang.

Tin HY
Nguồn QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 28/5/2018

VĂN BẢN