An Giang: Thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 9/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018.

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn: http://quochoi.org

Mục đích tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính công, xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần đối với nội dung đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; qua đó nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh.
 
Một số nhiệm vụ cụ thể như: (1) Kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương: Các sở, ban, ngành tỉnh, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và UBND cấp huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức sâu rộng trong cộng đồng; phối hợp và tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân phát huy vai trò giám sát và phản ánh những biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Tập trung xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tin báo phản ánh tham nhũng; bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng đúng địa chỉ, đúng đối tượng.

Công khai, đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thực hiện và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đơn vị, địa phương. Công khai đầy đủ hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan; tổ chức lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với thái độ phục vụ và chất lượng cung cấp các dịch vụ công. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng trong thực thi công vụ. Công khai báo cáo kết quả phòng, chông tham nhũng hàng năm trên các phương tiện thông tin đại chúng...

(2) Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công: Sở Y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát hành vi, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nhất là việc người bệnh, thân nhân người bệnh phải chi thêm tiền để được quan tâm trong điều trị, khám chữa bệnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức ngành Y tế. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về thái độ, ứng xử của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình khám, chữa bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy học của các trường tiểu học. Khảo sát lấy ý kiến đánh giá của phụ huynh học sinh về chất lượng giáo dục tiểu học: Thái độ của giáo viên đối với các học sinh và chất lượng dạy học của giáo viên; các khoản đóng góp ngoài quy định và việc dạy thêm, học thêm.

(3) Công bằng trong tuyển dụng nhân sự vào làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh Sở Nội vụ phối hợp với UBND cấp huyện: Tùy theo tình hình thực tế, theo dõi, kiểm tra công tác thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức; công khai, minh bạch, dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, đặc biệt là công chức cấp xã.

(4) Công bằng trong xin vào làm việc ở trường tiểu học, UBND cấp xã: Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong việc đưa tiền "lót tay" để xin vào làm việc đối với chức danh là giáo viên tiểu học công lập; các chức danh công chức cấp xã và công an viên cấp xã.

(5) Quyết tâm chống tham nhũng: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vòi vĩnh, hối lộ. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định.

Sở Nội vụ, UBND cấp huyện phối hợp với Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thường xuyên thông tin đầy đủ, kịp thời về kết quả xử lý tham nhũng ở địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là những công việc, vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác định kỳ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra công vụ; công tác kiểm tra việc thực hiện tại các Trung tâm Hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước được giao, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện kiểm soát tham nhũng ở cơ quan, cơ sở gắn với việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình phụ trách, quản lý./.

Nguồn: Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 9/7/2018 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn

VĂN BẢN