Từ ngày 01/7/2019, tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Responsive image

   (Ảnh minh họa – nguồn internet)

 Theo đó, Luật quy định về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập cụ thể như sau: (1) Cán bộ, công chức (trước đây chỉ quy định một số đối tượng cụ thể, không phải tất cả); (2) Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; (3) Người giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, DNNN, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (4) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng 2018./.
 
                                           
Tấn Mẫm

VĂN BẢN