An Giang đạt điểm cao nhất trong công tác chống tham nhũng cấp tỉnh (PACA Index)
(Cổng TTĐT AG)- An Giang đạt điểm cao nhất cả nước với 77,96 điểm trong công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thanh Tráng cho biết, đó là kết quả theo báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (PACA Index) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố. An Giang có điểm số cao nhất cả nước trong báo cáo PACA năm 2017, trong khi điểm trung bình các địa phương đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 chỉ 61,28 điểm; thấp nhất là Bắc Kạn với 37,1 điểm (chênh lệch lên tới 32,11 điểm).

PACA Index 2017 được tiến hành từ tháng 2 đến 8-2018 theo phương pháp các UBND cấp tỉnh tự đánh giá theo Bộ chỉ số PACA sau đó Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát và công bố báo cáo chung toàn quốc. Bộ chỉ số PACA 2017 được xây dựng với 4 nội dung với thang điểm 100: quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng (20 điểm); kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa (30 điểm); kết quả phát hiện các hành vi tham nhũng (25 điểm); kết quả xử lý các hành vi tham nhũng (25 điểm). 

PACA Index 2017 là báo cáo lần thứ 2 được Thanh tra Chính phủ công bố đánh giá công tác phát hiện tham nhũng qua 5 nội dung: tự kiểm tra nội bộ; thanh tra; giải quyết tố cáo tham nhũng giám sát; và điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

HẠNH CHÂU

VĂN BẢN