Phú Tân thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Nhìn chung, qua 06 tháng đầu năm 2018 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị như: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập…Đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Sau khi được Ủy ban nhân dân huyện giao dự toán, 100% đơn vị chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và công khai minh bạch trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hàng quý, niêm yết công khai việc sử dụng tài chính của đơn vị tại trụ sở làm việc. Duy trì thường xuyên và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản công. Công khai thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến quan hệ giải quyết các vấn đề có liên quan đến thủ tục hành chính.

Thực hiện Quyết định số 170 ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về trang bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ công chức được Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân đã kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra trường hợp nào vi phạm. Ủy ban nhân dân huyện còn giao chỉ tiêu kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị ngành huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; Quy chế quản lý tài chính, tài sản; Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân còn chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các trường hợp tặng quà, nhận quà tặng, sử dụng tài sản công không đúng quy định trong dịp Tết Mậu Tuất năm 2018. Qua đó, chưa phát hiện cá nhân, tổ chức đơn vị vi phạm quy định về việc tặng quà, nhận quà khi sử dụng ngân sách Nhà nước theo Quyết định 64 ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo kết quả kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017, có 125/125 đơn vị đã triển khai thực hiện kê khai, công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập, đạt 100%. Trong đó, có 958 người đã kê khai tài sản đạt tỷ lệ 100% so với số người phải kê khai. Số bản kê khai được công khai theo hình thức niêm yết là 903 người đạt tỷ lệ 94,3%; công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 55 người, tỷ lệ 05,7% . Ủy ban nhân dân huyện còn chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị không để xảy ra tham nhũng, lãng phí theo Nghị định 157; Nghị định 211 ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2006; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều đáng quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra huyện đã triển khai 11 cuộc thanh tra hành chính (09 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất) trên các lĩnh vực, như: Tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, bảo trợ xã hội, hành chính giáo dục, cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng gắn với công tác quản lý tài chính, tài sản. Qua thanh tra, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng và không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện, mặc dù thời gian qua, các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng tuy được quan tâm, triển khai thực hiện, nhưng một số biện pháp phòng ngừa còn mang tính hình thức, gặp nhiều khó khăn trong kiểm tra, giám sát thực tế như: Kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Công tác phát hiện hành vi tham nhũng còn hạn chế. Nguyên nhân: Người dân, doanh nghiệp còn ngán ngại trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, phản ánh hành vi vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà, nhất là việc phát sinh các chi phí không chính thức khi liên hệ giải quyết công việc./.

Lê Giàu

 

VĂN BẢN