Chuyển đổi vị trí công tác 20 công chức Đội Thanh tra Giao thông ở các địa bàn
(Cổng TTĐT AG)- Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải An Giang Trần Nhựt Qui vừa quyết định phân công nhiệm vụ, chuyển đổi vị trí công tác nội bộ 20 công chức, địa bàn chuyển đổi giữa các Đội Thanh tra Giao thông (TTGT) trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải An Giang Trần Nhựt Qui trao quyết định phân công nhiệm vụ, chuyển đổi vị trí công tác cho các công chức

Cụ thể, chuyển đổi: Phó Đội trưởng Đội Hành chính tổng hợp Thanh tra Sở Nguyễn Phước Quí làm Phó Đội trưởng đội TTGT số 6 (Chợ Mới); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 6 (Chợ Mới) Lê Huy Thông làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 1 (TP. Long Xuyên); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 1 (TP. Long Xuyên) Trần Quốc Hưng làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 3 (Châu Thành); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 1 (TP. Long Xuyên) Nguyễn Văn Hiền làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 5 (Thoại Sơn); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 5 (Thoại Sơn) Nguyễn Văn Ngọc làm Phó Đội trưởng Đội Hành chính tổng hợp Thanh tra Sở; Phó Đội trưởng Đội TTGT số 3 (Châu Thành) Huỳnh Thanh Tuấn làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 1 (TP. Long Xuyên); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 10 (Tri Tôn) Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 11 (Tịnh Biên); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 11 (Tịnh Biên) Dương Minh Thật làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 2 (TP. Châu Đốc); Phó Đội trưởng Đội TTGT số 2 (TP. Châu Đốc) Phan Thành Quí làm Phó Đội trưởng Đội TTGT số 10 (Tri Tôn). 

Ngoài ra, chuyển đổi: Thanh tra viên Đội 11 Nguyễn Thanh Khiết về Đội số 2; Thanh tra viên Đội số 2 Huỳnh Văn Hùng về Đội số 11; nhân viên Đội số 2 Ngô Văn Dũng về Đội Hành chính tổng hợp; cán sự Đội số 1 Huỳnh Hữu Lộc về Đội số 2; cán sự Đội số 5 Đặng Minh Quân về Đội số 1; Thanh tra viên Đội Hành chính tổng hợp Võ Xuân Lộc về Đội số 6; Thanh tra viên Đội số 6 Huỳnh Hạo Thiên về Đội số 7 (Phú Tân); Thanh tra viên đội Trật tự hành chính Huỳnh Thanh Dũng về Đội số 5; Thanh tra viên Đội số 7 Nguyễn Trần Vĩnh Thuỵ về Đội Hành chính tổng hợp; Thanh tra viên Đội số 8 Phạm Minh Hòa về Đội số 9; Thanh tra viên Đội số 9 Hồ Bảo Toàn về Đội số 8. 

Mục đích chuyển đổi công tác nội bộ, nhằm sắp xếp công tác tổ chức, tạo môi trường mới để rèn luyện, thử thách cán bộ từng bước trưởng thành, đồng thời thực hiện phòng chống tham nhũng theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 được Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải phê duyệt./.

Hạnh Châu

VĂN BẢN