An Giang: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
Thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Responsive image

Một Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh An Giang

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc việc xử lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử..., và nhất là nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu trong công tác PCTN.

Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 64 cuộc thanh tra, phát hiện 30/87 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng và 74.408m2 đất, kiến nghị thu hồi 1,9 tỷ đồng và 74.408m2 đất; kiến nghị kiểm điểm khiển trách 11 tổ chức, 32 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 7 vụ, 15 đối tượng. Năm 2018, công tác PCTN, lãng phí chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra tiến hành 51 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện 26/81 đơn vị sai phạm, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và 34.821,90m2 đất; kiến nghị thu hồi 1,461 tỷ đồng và 34.821,90m2 đất.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thụ lý, giải quyết 6 vụ, 15 bị can, với số tiền 38,3 tỷ đồng. Kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát 2 vụ, 2 bị can; tiếp tục điều tra làm rõ 4 vụ, 13 bị can. Tòa án đang thụ lý giải quyết 5 vụ, 19 bị can. Đã xét xử phúc thẩm vụ Nguyễn Văn Hải (tại huyện An Phú) về tội “Tham ô tài sản”, xử phạt 2 năm tù giam; xét xử phúc thẩm Nguyễn Văn Khoai và Nguyễn Thành Thuận về tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xử lý 2 bị cáo 11 năm tù giam...

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện nội dung kiểm tra, giám sát, tập trung những vấn đề, lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm tốt công tác phòng ngừa. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Ngày 3-6-2019, từ những sai phạm nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và sẽ bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền liên quan đến các vi phạm theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTN tỉnh An Giang vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN có nơi còn mang tính hình thức; việc chống lãng phí còn mờ nhạt. Số vụ việc tiêu cực, sai phạm xảy ra nhiều ở lĩnh vực quản lý tài chính trong trường học và UBND xã. Biện pháp phòng ngừa thông qua kê khai tài sản, thu nhập hiệu quả thấp; còn một số ít cán bộ, công chức, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống...

Để khắc phục hạn chế trên, tỉnh đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nhất quán các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian tới với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.

                                                                                                              P.V
Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN