Giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với việc công khai minh bạch các Dự án đầu tư 6 tháng đầu năm tại huyện Thoại Sơn
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 02/10/2018, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện giám sát thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với việc công khai minh bạch các Dự án đầu tư của UBND huyện 6 tháng đầu năm.

Responsive image
 

Đến dự buổi giám sát có bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Trưởng đoàn giám sát, ông Đinh Văn Hiền – Chủ tịch UBMTTQVN huyện – Phó trưởng đoàn giám sát. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó chủ tịch UBND huyện và các ngành có liên quan.
 
Sau khi nghe đại diện UBND huyện báo cáo tình hình công khai, minh bạch các Dự án đầu tư 6 tháng đầu năm, đoàn giám sát chia thành 2 nhóm kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ của 37 Dự án đang triển khai thực hiện. Kết quả, các dự án đã thực hiện đúng theo quy trình các bước từ việc công bố dự án tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết tại trụ sở làm việc, thông báo bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử… cho đến cung cấp nội dung theo quy định để nhân dân giám sát.

Kết luận buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền đối với các dự án đầu tư. Để thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với việc công khai, minh bạch các Dự án đầu tư tốt hơn nữa thì UBND huyện phối hợp với các ngành có liên quan, đánh giá tác động của từng dự án, mở rộng địa bàn họp dân lấy ý kiến không chỉ ở địa phương có dự án. Tổ chức tập huấn cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; có văn bản yêu cầu chủ đầu tư mời ban giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát và ra mắt tại lễ khởi công dự án…./.

Thanh Cần 

VĂN BẢN