HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
 • An Giang: Thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
  01/10/2019 | 09:42
  (Cổng TTĐT AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”,
 • Châu Thành sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019
  19/09/2019 | 05:35
  (Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 19 – 9, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại. Tham dự có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; cùng dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Cường – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.
 • Đoàn công tác Thanh tra tỉnh An Giang kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, tại thị xã Tân Châu
  20/08/2019 | 11:43
  (Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 19-8-2019, đồng chí Võ Thị Siêu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, tại thị xã Tân Châu. Ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã tiếp và làm việc với đoàn.
 • An Giang: Tăng cường chỉ đạo bảo vệ người tố giác tham nhũng, tiêu cực
  25/07/2019 | 10:00
  (Cổng TTĐT AG)- Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng, hơn 86 năm qua Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng.
 • Tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện Tri Tôn với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm
  06/05/2019 | 09:31
  (Cổng TTĐT AG)- Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công đoàn cơ sở và công nhân viên chức, người lao động, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 • An Giang: Thanh tra chuyên ngành phát hiện 1.762 tổ chức và cá nhân vi phạm gần 70 tỷ đồng
  03/04/2018 | 05:37
  (Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo UBND tỉnh An Giang, trong quý I/2018, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra (32 cuộc có thành lập Đoàn và 33 cuộc thanh, kiểm tra độc lập) với 10.052 tổ chức, cá nhân.
 • An Giang triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
  29/03/2018 | 06:38
  (Cổng TTĐT AG)- Nhằm thực hiện đề nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 282/TTCP-TTTT ngày 06/3/2018 của Thanh tra Chính phủ về sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.
 • Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2017 trên địa bàn An Giang
  09/06/2017 | 02:29
  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ như về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi… .
 • Chợ Mới hội nghị triển khai Chỉ thị 15, kết luận 10 của Trung ương
  06/06/2017 | 04:09
  (Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 6/6/2017, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 15, Kết luận số10 của Trung ương và thông tin nhanh về nội dung hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho trên 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị.
 • Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra tại An Giang
  14/01/2016 | 09:47
  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
VĂN BẢN