TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tham nhũng nhất định phải được ngăn chặn, đẩy lùi  (19/05/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước, của chế độ. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị, coi đây là sự cam kết tuyên chiến với tham nhũng, tuy nhiên quyết tâm này phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, công khai, thực tế. Và rõ ràng, chúng ta đang từng ngày được nhìn thấy những hành động mạnh mẽ chứ không phải là lời nói suông, trên giấy tờ nữa.

 • Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang  (18/05/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Qua công tác tổng hợp, báo cáo theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang đạt được kết quả như sau:

 • Huyện ủy Phú Tân quán triệt chuyên đề về công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí  (16/05/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 16/5, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị quán triệt, bồi dưỡng chuyên đề công tác Nội chính năm 2017 cho các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành huyện ủy, Bí thư các chi đảng bộ ngành huyện, xã thị trấn và Thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng  (14/01/2016)

  UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân” năm 2015, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra của Đề án; phấn đấu hoàn thành 90% mục tiêu và 100% nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, duy trì và phát huy kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được thời gian qua.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại An Giang  (14/01/2016)

  Ngày 20-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

TIN HOẠT ĐỘNG
 • Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra tại An Giang  (14/01/2016)

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 • An Giang chỉ đạo bao quát trong phòng, chống tham nhũng  (14/01/2016)

  Ngày 20-7, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, dẫn đầu đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã đến làm việc tại An Giang.