TIN HOẠT ĐỘNG
 • Tuyên truyền quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ  (11/11/2020)

  Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V  (02/11/2020)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 1-11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (2021-2025) bằng hình thức trực tuyến. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Thị Siêu chủ trì đầu cầu An Giang cùng lãnh đạo Thanh tra các sở ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

 • An Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng  (10/09/2020)

  Từ năm 2013 đến nay, tỉnh An Giang tiến hành thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 19/19 sở, ban, ngành, 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 156/156 Ủy ban nhân dân cấp xã. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Tỉnh tiếp tục khai thác hệ thống mạng nội bộ để kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử (VIC) trong quản lý hồ sơ, công việc nhằm phòng ngừa tham nhũng.

PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.

 • Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng  (25/03/2020)

  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và phòng ngừa tham nhũng  (15/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
 • Châu Thành: Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2020  (28/10/2020)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 28-10-2020, UBND huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới về phòng chống tham nhũng năm 2020, cho các đồng chí tổ báo cáo viên huyện, tuyên truyền viên pháp luật các xã thị trấn và chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp. Đến dự và là báo cáo viên hội nghị có ông Phan Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý- Hội Luật gia tỉnh An Giang.

 • Châu Phú: Tiếp đoàn kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020  (17/09/2020)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- |Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Trần Công Lập dẫn đầu đoàn công tác vừa có buổi làm việc tại huyện Châu Phú để kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020.

 • An Giang đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công  (31/08/2020)

  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2020 (PAPI 2020), với mục tiêu phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước.

VĂN BẢN