TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
  • Đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam  (30/10/2019)

    Ngày 28-10, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đánh giá việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

  • Bộ Tài chính: Nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng  (29/10/2019)

    Chiều 24-10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Tài chính. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì buổi làm việc.

  • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (04/10/2019)

    Ngày 02-10, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án 861 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham dự và chủ trì cuộc họp.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN